MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Python).

Læringsutbytte

  • kjenne til en del grunnleggende begrep innenfor elementær lineær algebra, og være operasjonell innenfor disse; behandle lineære ligningssystemer og løse egenverdiproblemer;
  • kunne avgjøre konvergens/divergens til en rekke. Finne Taylor- og Fourierrekken til en gitt enkel funksjon;
  • få operasjonell kunnskap om elementære begreper innenfor fler-variabel analyse;
  • bruke Python til å løse enklere problemer i en- og flere-variabel analyse, og i lineær algebra.

Innhold

Lineær algebra, rekker, Taylorrekker, Fourierrekker, funksjoner av flere variable. Dataverktøy (Python).
Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapskrav

MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.
Matematisk formelsamling (Rottmann).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer.
Det er tre obligatoriske innleveringer, hvorav en i Python. De obligatoriske innleveringene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
David Ploog
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning, 2 timer gruppeøvinger, obligatoriske innleveringer. Obligatoriske innleveringene skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematiske metoder 2b (MAT220_1) 5
Reell og kompleks kalkulus (MAT210_1) 5
Matematiske metoder 2b (ÅMA270_1) 5
Matematiske metoder 2 (ÅMA260_1) 10
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_1) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140_1) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_A) 5
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_A) 5
Matematiske metoder 2 (TE0561_A) 9
Matematiske metoder 2 (TE0561_1) 9
Matematiske metoder 2c (ÅMA330_1) 5
Matematikk 2 - matematiske metoder (TE0301_1) 6
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_2) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_1) 5
Lineær algebra (MAT110_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020