MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Introduksjon i teorien for funksjoner av en kompleks og flere reelle variable, inkludert konvergens/divergens av rekker, både reelle og komplekse.

Læringsutbytte

Forstå begrepet grenseverdi, og kunne definere kontinuitet og deriverbarhet for funksjoner av flere variable og en kompleks variabel. Forstå begrepene konvergens og divergens av rekker og potensrekker for funksjoner av en reell og en kompleks variabel, og kunne bruke forskjellige konvergenstester, spesielt for å finne konvergensradien og konvergensområdet til en potensrekke. Få operasjonell kunnskap om elementære begreper innenfor flervariabel analyse. Kunne løse ekstremalverdiproblemer i flere variable. Kunne regne med komplekse tall på kartesisk, polar og eksponensial form, finne potenser og røtter av komplekse tall. Kunne definere og kjenne egenskaper til den komplekse eksponensial- og logaritmefunksjonen og komplekse trigonometriske funksjoner, og kunne derivere elementære analytiske funksjoner. Kjenne begrepene analytisk og harmonisk funksjon, og kunne forstå og bruke nødvendige betingelser for deriverbarhet. Kunne forstå og bruke grunnleggende egenskaper til analytiske og harmoniske funksjoner. Kunne bestemme Taylorrekken til elementære analytiske funksjoner. Finne Fourierrekken til en gitt enkel funksjon.

Innhold

Funksjoner av flere variable, komplekse tall og funksjoner, analytiske funksjoner; rekker, Taylorrekker, Fourierrekker.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1
MAT100 1 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FEnkel kalkulator.
Matematisk formelsamling (Rottmann).

Fagperson(er)

Faglærer
Matthew Terje Aadne
Emneansvarlig
Alexander Rashkovskii
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og øvinger per uke

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematiske metoder 2b (MAT220_1) 1
Matematiske metoder 2 (ÅMA260_1) 5
Matematiske metoder 2b (ÅMA270_1) 1
Matematiske metoder 2c (ÅMA330_1) 5
Matematikk 5 - kompleks analyse (ÅMA310_2) 5
Matematiske metoder 2 (MAT200_1) 5
Matematikk 5 - kompleks analyse (ÅMA310_1) 6

Åpent for

Matematikk årsstudium på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Adams & Essex: Calculus. Forlag: Pearson.
Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics. Siste utgave.
Pensumliste oppgis ved forelesningsstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.09.2019