MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Innføring i ordinære og partielle differensialligninger.

Læringsutbytte

Kurset består av to deler: ordinære og partielle differensialligninger. Studenten skal kunne metoder for å løse første ordens ordinære differensialligninger som separasjon av variable og eksakte differensialligninger. Studenten skal også analysere andre ordens lineære differensialligninger, spesielt de med konstante koeffisienter, sammen med høyere ordens lineære differensialligninger og systemer av første ordens ligninger. Studenten skal også kunne løse slike ved rekkeutvikling og ved hjelp av Frobenius metode og kunne enkle randverdiproblemer. Når det gjelder partielle differensialligninger, skal studenten kunne løse bølgeligninger, varmeledningsligninger, Laplaceligning osv, ved hjelp av separasjonsmetoden og Fourierrekkeutvikling, og også løse enkle randverdiproblemer. I tillegg skal studenten få innføring i Greens funksjoner og Fouriertransformasjon.

Innhold

Første ordens differensialligninger: lineære, separable, eksakte. 2. ordens og høyere ordens lineære differensialligninger, systemer av første ordens ligninger med konstante koeffisienter. Løsning av annen ordens lineære differensialligninger ved rekkeutvikling. Randverdiproblemer. Ortogonale funksjoner og Fourierrekker. Løsning av partielle differensialligninger ved separasjonsmetoden. Greens funksjoner og Fouriertransformasjon.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT300 Vektoranalyse

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FSpesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alexander Rashkovskii
Faglærer
Alexander Rashkovskii
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Seks timer forelesing og øvinger hver uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Differensialligninger (BMF110_1) 10
Matematikk 4 - differensiallikninger (TE0303_A) 5
Matematikk 4 - differensiallikninger (TE0303_1) 5
Matematikk 4 - differensialligninger (ÅMA300_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.07.2020