MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Distribusjoner, Fourier-transformasjon, Greensfunksjoner, anvendelser mot differensiallikninger.

Læringsutbytte

Bli kjent med noen differensialligninger som modellerer fysiske prosesser. Kjenne begrepet distribusjon og kunne regne med elementære distribusjoner. Kjenne begrepet Greensfunksjon og dens anvendelser til løsning av randverdiproblemer for ordinære og partielle differensialligninger. Få operasjonell kunnskap om Fourier-transformasjon av funksjoner og distribusjoner. Kunne løse utvalgte differensielle ligninger ved hjelp av Fourier-transformasjon.

Innhold

Distribusjoner, Fourier-transformasjon, Greensfunksjoner, anvendelser mot differentiallikninger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT300 Vektoranalyse, MAT320 Differensialligninger

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Matematisk formelsamling (Rottmann).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Paul Francis de Medeiros
Faglærer
Paul Francis de Medeiros
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

5-6 timer forelesninger og øvinger per uke.

Åpent for

Byplanlegging - Master
Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020