MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en introduksjon til funksjonalanalyse, med anvendelser til harmonisk analyse.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs vil studenten ha kjennskap til sentrale begreper og ideer i funksjonalanalyse. Videre kjenner studenten til utvalgte videregående emner som Paley-Wiener rom og sampling av kontinuerlige signaler.

Innhold

Innføring i grunnleggende teori for Hilbert- og Banach rom, L_p-rom, Paley-Wiener rom og sampling av kontinuerlige funksjoner. Det blir lagt vekt på både teoretisk forståelse og bruk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT310 Matematisk analyse
MAT210 er nødvendigt og MAT310 ønskeligt som forkunnskap.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Faglærer
Alexander Ulanovskii
Emneansvarlig
Alexander Ulanovskii
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og øvinger per uke

Åpent for

Byplanlegging - Master
Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020