MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet matematikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet matematikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Master i matematikk og/eller fysikk.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Selland Kleppe
Faglærer
Martin Gunnar Gulbrandsen , Sigbjørn Hervik , Paul Georg Papatzacos , Alexander Ulanovskii , Jan Terje Kvaløy , Bjørn Henrik Auestad
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Forelesninger/seminarer.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020