MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset er beregnet for PhD stipendiater innen matematikk og/eller teoretisk fysikk og/eller matematisk fysikk.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten ha kunnskap innen Deformasjonsteori og grunnleggende Moduliteori i Algebraisk Geometri.

Innhold

Deformasjonsteori for ringer, skjemaer og knipper. Konstruksjon av og egenskaper til Hilbert skjemaer. Representerbare funktorer, grove og fine moduli rom. Konstruksjon av og egenskaper til Moduli rom av knipper og kurver.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kjennskap til Algebraisk Geometri.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen1/1 Bestått - Ikke beståttIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Martin Gunnar Gulbrandsen
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

5 timer forelesninger og øvinger per uke. Ved få studenter kan kurset bli undervist som ledet selvstudium.

Åpent for

PhD-program i matematikk og fysikk

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020