MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet fokuserer på historiefortelling fra idé til ferdig produksjon. Det er praktisk rettet og studenten vil lage dokumentarer i ulike former, både tradisjonelle og nye digitale former. Faget tar utgangspunkt i dokumentarmakerens perspektiv.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten skal:
  • Ha bred kunnskap om dramaturgi i dokumentar
  • Ha bred kunnskap om historiefortelling som metode

Ferdigheter
Kandidaten skal:
  • Kunne beherske alle faser av dokumentarproduksjonen, inkludert forarbeid, opptak og produksjon, redigering og ferdigstilling

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
  • Kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse, produksjon, etterarbeidsfase og analyse av dokumentarer

Innhold

Den kreative dokumentaren er en kunstnerisk sjanger hvor personlig engasjement og uttrykk er avgjørende. Dette emnet lærer deg storytelling for dokumentarer i ulike former og på ulike plattformer. Arbeidsformene er en kombinasjon av teori, workshops og praktisk produksjon. Emnet avsluttes med en dokumentarproduksjon i grupper som skal være profesjonelt utført i alle ledd.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen: Dokumentarproduksjon i grupper1/121 dagerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Bestått fire obligatoriske øvinger for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hans Eirik Voktor
Faglærer
Nadine Zoghbi , Sindre Skjøld , Sigmund Trageton

Arbeidsformer

Forelesninger, workshops, oppgaver og produksjoner.

Åpent for

Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 01.10.2020