MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet fokuserer på historiefortelling fra idé til ferdig produksjon. Det er praktisk rettet og studenten vil lage dokumentarer i ulike former, både tradisjonelle og nye digitale former. Faget tar utgangspunkt i dokumentarmakerens perspektiv.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten skal:
  • Ha inngående kunnskap om dokumentar som sjanger
  • Ha inngående kunnskap om alle faser innen dokumentarproduksjon - fra idé til ferdig produksjon
  • Ha bred kunnskap om dramaturgi i dokumentar
  • Ha kunnskap om begreper og funksjoner i tradisjonell og ny historiefortelling

Ferdigheter
Kandidaten skal:
  • Kunne lage dokumentarer på ulike plattformer med historiefortelling som basis
  • Kunne beherske alle faser av dokumentarproduksjonen, inkludert forarbeid, opptak og produksjon, redigering og ferdigstilling
  • Kunne mestre foto, lyd, klipp og digitale publiseringsverktøy

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
  • Kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse, produksjon, etterarbeidsfase og analyse av dokumentarer

Innhold

Den kreative dokumentaren er en kunstnerisk sjanger hvor personlig engasjement og uttrykk er avgjørende. Dette emnet lærer deg storytelling for dokumentarer i ulike former og på ulike plattformer, deriblant film, radio og multimedia. Arbeidsformene er en kombinasjon av teori, workshops og praktisk produksjon. Emnet avsluttes med en dokumentarproduksjon i grupper som skal være profesjonelt utført i alle ledd.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter at studenten har grunnleggende ferdigheter innen film, foto og redigering, samt grunnleggende kunnskap om fortellerteknikk.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen: Dokumentarproduksjon i grupper1/121 dagerA - F
Bestått fire obligatoriske øvinger for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hans Eirik Voktor
Faglærer
Nadine Zoghbi , Sindre Skjøld , Sigmund Trageton

Arbeidsformer

Forelesninger, workshops og oppgaver og produksjoner.

Åpent for

Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Bernard Sheila Curran (2010 ): Documentary Storytelling, Third Edition: Creative Nonfiction on Screen, Taylor & Francis, Burlington
Yorke John (2014): How stories work and why we tell them
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.01.2020