MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet fokuserer på historiefortelling fra idé til ferdig produksjon. Det er praktisk rettet og studenten vil lage dokumentarer i ulike former, både tradisjonelle og nye digitale former. Faget tar utgangspunkt i dokumentarmakerens perspektiv.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten skal:
  • Ha inngående kunnskap om dramaturgi i dokumentar
  • Ha inngående kunnskap om alle faser innen dokumentarproduksjon - fra idé til ferdig produksjon
  • Ha kunnskap om begreper og funksjoner i tradisjonell historiefortelling

Ferdigheter
Kandidaten skal:
  • Kunne beherske alle faser av dokumentarproduksjonen, inkludert forarbeid, opptak og produksjon, redigering og ferdigstilling
  • Kunne mestre foto, lyd, klipp til å produsere dokumentarfilm
  • Kunne analysere sine egne og andres historier og bestandelene i historiene.

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
  • Kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse, produksjon, etterarbeidsfase og analyse av dokumentarer

Innhold

Den kreative dokumentaren er en kunstnerisk sjanger hvor personlig engasjement og uttrykk er avgjørende. Dette emnet lærer deg storytelling for dokumentarer i ulike former og på ulike plattformer, deriblant film, radio og multimedia. Arbeidsformene er en kombinasjon av teori, workshops og praktisk produksjon. Emnet avsluttes med en dokumentarfilm i grupper hvor historiefortellingen er viktigst.

Forkunnskapskrav

MDO120 Historiefortelling 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen - Dokumentarproduksjon i grupper1/1 A - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hans Eirik Voktor
Faglærer
Nadine Zoghbi , Sindre Skjøld , Sigmund Trageton

Arbeidsformer

Forelesninger, workshops og oppgaver og produksjoner.

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.12.2019