MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi studentene en innføring om hvilken betydning digitale og multimodale ressurser har for samfunnets historieoppfatning og for historieformidling i og utenfor skolen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten:
  • ha kunnskap om hvordan ulike digitale og multimodale ressurser kan brukes i historieformidling, inkludert i skoleundervisning
  • ha kunnskap om kritisk literacy og media literacy som forskningsfelt knyttet til historieformidling
  • ha kunnskap om hvordan ulike medier påvirker samfunnets historieoppfatning
  • Forstå hva profesjonsfaglig digital kompetanse for historiefaget innebærer.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne analysere, tolke og drøfte hvordan ulike digitale og multimodale ressurser påvirker formidling og oppfatning av historie i samfunnet
  • kunne beherske forskjellige digitale og multimodale ressurser i historieformidling

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne anvende vitenskapelige prinsipper som redelighet og saklighet
  • kunne reflektere kritisk over hvilken betydning digitale og multimodale ressurser har for samfunnets historieoppfatning og for historieformidling i og utenfor skole

Innhold

De siste tiårene har ulike medier fått en stadig større plass i samfunnet. Som et resultat har formidlingen av historie ved hjelp av digitale og multimodale ressurser økt betraktelig, noe som også gjenspeiles i skoleundervisningen. Sammen med et mangfold av tradisjonelle audiovisuelle medier som historiske fiksjonsfilmer, historiske dokumentarer og historiske tegneserier finnes i dag nye medier som bruker og/eller formidler historie: historiske underholdningsprogrammer på TV, historiske videospill, historiske podcaster, interaktive historiske nettsider, digitaliserte historiske kilder og arkiver med offentlig adgang, med mer. Historieformidling gjennom lyd, bilde og via digitale ressurser har på denne måten blitt en del av hverdagen for mange mennesker.
Dette emnet vil undersøke både mulighetene og utfordringene denne nye medialiseringen og digitaliseringen byr på for historieformidling og historieoppfatning både i og utenfor skolen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave 1/1 A - FAlle.
Individuell hjemmeoppgave på 2000 ord (+/- 10%), ekskludert forside, litteraturliste, fotnoter og evt. tabeller og illustrasjoner, og innholdsfortegnelse.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Studentene må få godkjent en mappe bestående av mindre oppgaver basert på emnets tematikk. Disse vil gjennomføres i forbindelse med undervisningsopplegget og vil basere seg på arbeid både individuelt og i grupper. Studentene skal her dokumentere at de behersker forskjellige digitale og multimodale ressurser i historieformidling. Mappen vil være grunnlag for den individuelle hjemmeoppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
David-Alexandre Thomas Wagner
Faglærer
Ketil Knutsen , Finn Arne Jørgensen , Alexandre Dessingué
Studiekoordinator
Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Oversiktsforelesninger, seminarer individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og studentframlegg.

Åpent for

Åpent for studenter på master i historiedidaktikk, heltid og deltid, lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1, og kan tas som enkeltemne.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter blant annet studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Bøker:
Kapell, M.W. & Elliott, A. (2013): Playing with the Past. Digital Games and the Simulation of History. New York and London: Bloomsbury. 388 sider
Rosenstone, R.A. (2012). History on film/Film on history. London & NY: Routledge. Kap. 2, 3, 5, 9. 73 sider
Kompendium:
Cook, Alexander (2004): "The Use and Abuse of Historical Reenactment: Thoughts on Recent Trends in Public History", Criticism, 43:3, s. 487-496. 10 sider
de Groot, Jerome (2006): "Empathy and Enfranchisement: Popular Histories", Rethinking History. The Journal of Theory and Practice, 1:3, 391-413. 23 sider
Donnelly, D. J., (2013). Teaching history using feature film: Practitioner acuity and cognitive neuroscientific validation. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 12(2), 16-27. 12 sider
Elliott, Devon, MacDougall, R., and W. J. Turkel, W.J. "New Old Things: Fabrication, Physical Computing, and Experiment in Historical Practice." Canadian Journal of Communication 37, no. 1 (April 2012): 121-128. 8 sider
Garfinkel, Susan. (2017): "Dialogic Objects in the Age of 3-D Printing: The Case of the Lincoln Life Mask" i Jentery Sayers (red.) Making Things and Drawing Boundaries. University of Minnesota Press: 206-220. 13 sider
Geismar, Haidy. (2018): Museum Object Lessons for the Digital Age. UCL Press, 2018. Kapittel 2, "Box" (28-43) og kapittel 6, "Cloak" (87-104). 33 sider
Knutsen, Ketil (2016). A history didactic experiment: the TV series Anno in a dramatist perspective. Rethinking history. ISSN 1364-2529. Volum 20. Hefte 3. s. 454-468. DOI: 10.1080/13642529.2016.1192258. 15 sider
Landsberg, Alison (2009): "Memory, Empathy, and the Politics of Identification", International Journal of Politics, Culture, and Society IJPS, 22 (2), s. 221-229. 9 sider. MacGregor, Neil. (2010): "Lewis Chessmen" i Neil MacGregor, A History of the World in 100 Objects. Allen Lane: 392-397. 6 sider
Marcus, Alan S., Metzger, Scott A., Paxton, Richard J. & Stoddard, Jeremy D. (2010): Teaching History with Film: Strategies for Secondary Social Studies. London & NY: Routledge. 32 sider
Marcus, Alan S. And Stoddard, Jeremy, D. (2009): "The Inconvenient Truth about Teaching History with documentary Film: Strategies for Presenting Multiple Perspectives and Teaching Controversial Issues". Social Studies, 100(6), s. 279-284. 6 sider
Marsh, Elizabet, Butler, Andrew & Umanath, Sharda (2012): "Using Fictional Sources in the Classroom: Applications from Cognitive Psychology", Educational Psychology Review, 24(3), s. 449-469. 21 sider
Metzger, Scott A. (2010): "Maximizing the Educational Power of History Movies in the Classroom", Social Studies, 101, pp-127-136. 11 sider
Nielsen, Greg, and Ferrara, Margaret M. (2014). "Integration of Multicultural Video Strategies that Transform Entertainment into Historical Film Literacy". Multicultural Perspectives, 16(4), s. 223-228. 6 sider
Pawlowska, Malgorzata R. (2007): "Frontier House: Reality Television and the Historical Experience", Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies, 37.1: 35-42. 8 sider
Resch, Gabby, Dan Southwick, Isaac Record, og Matt Ratto. (2017): "Thinking as Handwork: Critical Making with Humanistic Concerns" i Jentery Sayers (red.) Making Things and Drawing Boundaries. University of Minnesota Press: 149-161. 13 sider
Robinson, James. (2010): "Lewis Chessmen" A History of the World in 100 Object Podcast http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/LcdERPxmQ_a2npYstOwVkA (velg Download, http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/radio4/ahow/ahow_20100628-1000a.mp3). Podcast. 14:24 minutter
Sayers, Jentery, Devon Elliott, Kari Kraus, Bethany Nowviskie, og William J. Turkel. (2016): "Between Bits and Atoms: Physical Computing and Desktop Fabrication in the Humanities" i Schreibman, Susan, Siemens, Ray og Unsworth, John (red.), A New Companion to the Digital Humanities. Wiley Blackwell: 3-21. 19 sider
Sorlin, Pierre (1980): "How to Look at an 'Historical' Film", in Sorlin, P. (1980): The Film in History: Restaging the Past. Oxford: Blackwell. 25 sider. Stoddard, Jeremy (2009): "The Ideological Implications of Using 'Educational' Film to Teach Controversial Events". Curriculum Inquiry 39 (3), s. 407-433. 27 sider
Staley, David J. (2013): "Visualization as an Alternative to Prose", in Computers, Visualization and History. How New Technology Will Transform our Understanding of the Past. NY: Routledge. 23 sider
W. J. Turkel. "Hacking History, from Analog to Digital and Back Again." Rethinking History 15, no. 2 (March 2011): 287-296. 10 sider
Wagner, David-Alexandre and Skarpeid, Jon (2017): - The Role of Music in Memorial Production and Discourse in "My Heart of Darkness". I: (Post)Colonial Histories. Trauma, Memory and Reconciliation in the Context of the Angolan Civil War. Transcript Verlag. 28 sider
Wagner, David-Alexandre (2018): "Teachers" Use of Film in the History Classroom: A Survey of 19 High School Teachers in Norway". Nordidactica (1) s. 22-44. 23 sider
Wyman, B., Smith, S., Meyers, D. and Godfrey, M. (2011), "Digital Storytelling in Museums: Observations and Best Practices," Curator: The Museum Journal, 54:4 (October 2011): 461-468. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2151-6952.2011.00110.x/full. 8 sider
Kompendiet publiseres på Canvas.
Studentene har i tillegg et selvvalgt pensum på 200-400 sider med tanke på arbeidet med hjemmeoppgaven.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.01.2020