MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MHR101 Research Methods for Business and Leadership

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Folder evaluation1/1 A - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Huseyin Arasli
Faglærer
Torvald Øgaard

Arbeidsformer

Åpent for

International Hospitality Management - Master's Degree Programme
Serviceledelse i internasjonal business, masterstudium

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.09.2020