MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en fordypning i vitenskapsfilosofiske og moralfilosofiske temaer og problemstillinger innen helsefag. Det forventes at studenten utvikler evne til selvstendig dømmekraft og kompetanse i sin argumentasjon.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har kritisk forståelse for helsefaglig vitenskapsfilosofi
 • har kritisk forståelse for helsefaglig moralfilosofi
 • kan vurdere profesjonelle kontekster og tradisjoner

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan analysere ulike syn på vitenskap
 • kan analysere ulike syn på etikk
 • kan formulere sammenhengende vitenskapsfilosofiske argumenter
 • kan formulere sammenhengende moralfilosofiske argumenter
 • kan argumentere skriftlig for en konklusjon knyttet til vitenskapsfilosofiske og moralfilosofiske spørsmål

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan analysere og kritisk vurdere ulike vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske problemstillinger innen helsefag
 • kan identifisere sammenhenger mellom vitenskapsfilosofiske og forskningsmetodiske overveielser
 • kan identifisere sammenhenger mellom moralfilosofiske og kliniske overveielser

Innhold

Emnet gir fordypet og kritisk forståelse i temaer og problemstillinger innen helsefagets vitenskapsfilosofi og moralfilosofi gjennom arbeid med originaltekster.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ex.Phil eller tilsvarende

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Semesteroppgave1/1 A - FAlle.
Individuell semesteroppgave. Oppgaven skal være på 3.000 ord (+/- 10%) eksklusiv tittel, innholdsfortegnelse og litteraturliste.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Margareth Kristoffersen , Hildegunn Sagvaag
Emneansvarlig
Sebastian Rehnman

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid vil inngå som arbeidsformer. Det legges stor vekt på selvstudier. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er de bærende elementer i de pedagogiske arbeidsformene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsfilosofi og etikk (MHV140_1) 10

Åpent for

Emnet er åpent for alle masterstudenter ved Universitetet i Stavanger. Kandidater med bachelorutdanning kan søke opptak til emnet og vil få opptak dersom det er ledige plasser.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte suppleringer i litteratur/ pensum. Eventuelle suppleringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Aristotle. Nicomachean Ethics. Translated by Terence H. Irwin. 2 ed. Indianapolis: Hackett, 1999. Selection of 130 pages. (Norwegian translation available.)

Beauvoir, Simone de. The Ethics of Ambiguity. New York: Open Road, 2018. 183 pages. (French original and Norwegian translation available.)

Buber, Martin. “Elements of the Interhuman.” In Martin Buber on psychology and psychotherapy: essays, letters, and dialogue, edited by Judith Buber Agassi. New York: Syracuse University Press, 1999. 26 pages. (German original and Swedish translation available.)

Gadamer, Hans-Georg. “The Universality of the Hermeneutical Problem.” In Perspectives on Philosophy of Science in Nursing: An Historical and Contemporary Anthology, edited by Polifroni, E. Carol, and Mary Louise Welch, 339-346. Philadelphia: Lippincott, 1998.
(German original and Norwegian translation available.) 8 pages.

Hacker, P. M. S. Human Nature: The Categorial Framework. Oxford: Blackwell, 2007. Chs. 1, 7-10. 145 pages.

Hacker, P. M. S. “Philosophy and Scientism: What Cognitive Neuroscience Can, and What It Cannot, Explain.” In Scientism: The New Orthodoxy, edited by Daniel N. Robinson and Richard N Williams, 97-116. London: Bloomsbury, 2015. 19 s.

Harding, Sandra. “The Instability of the Analytical Categories of Feminist Theory.” In Perspectives on Philosophy of Science in Nursing: An Historical and Contemporary Anthology, edited by Polifroni, E. Carol, and Mary Louise Welch, 396-410. Philadelphia: Lippincott, 1998. 14 pages.

Heidegger, Martin. Being and time. Albany: State University of New York Press, 2010. Introduction and ch. 1. 70 pages. (German original and Norwegian translation available.)

Held, Virginia. “The Ethics of Care”. David Copp, ed., The Oxford handbook of ethical theory. Oxford: Oxford University Press, 2006. 20 pages.

Keller Evelyn F. “Gender and Science.” In Perspectives on Philosophy of Science in Nursing: An Historical and Contemporary Anthology, edited by Polifroni, E. Carol, and Mary Louise Welch, 427-439. Philadelphia: Lippincott, 1998. 12 pages.

Løgstrup, K. E. The Ethical Demand. Translated by Theodor I. Jensen, Gary Puckering, Hans Fink and Alasdair MacIntyre. Notre Dame, Ind./London: University of Notre Dame Press, 1997. Ch. 1. 22 pages. (Danish original and Norwegian translation available.)

Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of Perception. London: Routledge, 2012), preface and chs. 1-6. 200 pages. (French original as well as Danish and Swedish translations available.)

Taylor, Charles. “The Dialogical Self.” In The Interpretative Turn: Philosophy, Science, Culture, ed. David R. Hiley, James F. Bohman and Richard Schusterman (Ithaca: Cornell University Press, 1991), pp. 304-314. 10 pages.

Taylor, Charles. The Malaise of Modernity. Concord, Ont.: Anansi, 1991. 128 pages. (Norwegian translation available.)

Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations: The German Text with an English Translation. Translated by G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker and Joachim Schulte. Edited by P. M. S. Hacker and Joachim Schulte. 4 ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, 1953. §§ 243-315. 15 pages. (Norwegian translation available.)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.01.2020