MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Semesteroppgave1/1 A - FAlle.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Margareth Kristoffersen , Hildegunn Sagvaag
Emneansvarlig
Sebastian Rehnman

Arbeidsformer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsfilosofi og etikk (MHV140_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium
Rus- og psykisk helsearbeid, master
Rus- og psykisk helsearbeid, master, deltid

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020