MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - FAlle.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Storm
Studieprogramleder
Margareth Kristoffersen

Arbeidsformer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Helsefremmende arbeid og mestring (MHS143_1) 10
Brukerperspektiv; teori og empiri (MHS130_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020