MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Munnleg paper med mappe innlevert før eksamen1/120 minutterA - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Signe Ekenberg
Emneansvarlig
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Faglærer
Greta Brodahl

Arbeidsformer

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.07.2020