MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Målsetningen med dette kurset er å introdusere kvantitative metoder og beregninger benyttet i bioprosessanalyse, renseteknologi og vannkvalitetsanalyse.

Læringsutbytte

Etter avlagt eksamen i dette emnet skal studenten kunne benytte massebalanser for å analysere stofftransport og omsetning i naturlige akvatiske og tekniske systemer for behandling av vann. Studenter skal kunne bestemme en mikrobes makrostøkiometri for vekst, forstå og anvende kinetikk i viktige mikrobielle prosesser, foreta prosessanalyse av bøtte og kontinuerlige reaktorer, inkludert bioreaktorer. Videre skal studentene kunne teoretisk- og i praksis karakterisere avløp- og naturlig vann kjemisk og fysisk.

Innhold

Kurset består av fire moduler:
Modul 1:
Støkiometri og bevarelseslover, red-oks reaksjoner og mikrobiell vekst, mikrobiell termodynamikk, assimilering og dissimilering, samleparametre: kjemisk og biologisk oksygenforbruk, vannkvalitet og kvantitative metoder for vannanalyse.
Modul 2: Prosessanalyse
Reaktorer, masse- og energibalanser, tranportfenomener og reaksjoner, antagelsen om dynamisk likevekt.
Modul 3: Mikrobiell omdanning og kinetikk.
Celle/vekstutbytte, cellulær vekststøkiometri, KOF balanser og BOF. Populasjon og individuell cellevekst, substratkontrollert vekst kinetikk, Monod- og annen kinetikk, Multisubstrat kinetikk, Inhibering, Miljøfaktorer og vekstkinetikk. Cellulært vedlikehold. Tap av biomasse: Celledød og endogen respirasjon.
Modul 4: Bioprosessanalyse
Kontinuerlige blandingsreaktorer, Bøtte og diskontinuerlig belasta bøttereaktorer, tilbakeholdelse av biomasse, Aktivt Slam Prosessen, Biofilm prosesser.

Forkunnskapskrav

Bachelor i samsvar med opptakskrav til master miljøteknologi eller biologisk kjemi.

Anbefalte forkunnskaper

Kompetanse i kjemi iht. opptakskrav Master i Miljøteknologi, inkludert grunnleggende mikrobiologi (eventuelt at kurset tas parallelt med MLJ520 Miljømikrobiologi).

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/13 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ilke Pala Ozkok , Roald Kommedal
Ansvarlig laboratorieøvelser
Hans Kristian Brekken , Erling Berge Monsen
Faglærer
Leif Ydstebø, Torleiv Bilstad
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 1 time med øvinger per uke.
Kurset legges opp i hovedsak i form av forelesninger og regneøvinger.
Laboratorieøvinger i avløpsvannanalyser og reaktor karakterisering (tilsammen 20 timer).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Miljøprosess analyse (MET170_1) 5
Miljøbioteknologi (MOT470_1) 5

Åpent for

Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020