MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Funksjonell gruppe transformasjon. Karbon-karbon bindingsdannelse, Stereokjemi. Pericykliske reaksjoner. Organisk syntese og retrosyntetisk analyse. Reaksjonsmekanismer.

Læringsutbytte

Dette er en videreføring i organisk kjemi. Studentene vil få en dypere forståelse om sammenhengen mellom struktur og kjemisk reaktivitet for de viktigste klassene av organisk kjemiske forbindelser.

Innhold

Funksjonell gruppe transformasjon. Karbon-karbon bindingsdannelse, Stereokjemi. Pericykliske reaksjoner. Organisk syntese og retrosyntetisk analyse. Reaksjonsmekanismer.

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter kunnskaper fra et grunnkurs i organisk kjemi (KJE200 eller tilsvarende).

Anbefalte forkunnskaper

KJE200 Organisk kjemi 1

Eksamen/vurdering

En muntlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
M-DAG1
M-DAG2

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Einar Bakstad
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesning med oppgaveløsning 2 dager i uken.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Videregående organisk kjemi (MET250_1) 10
Organisk kjemi II (MOT180_2) 10
Organisk kjemi 2 (TE6050_1) 6
Organisk kjemi 2 (TE6050_A) 6
Organisk kjemi II (MOT180_1) 5

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020