MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi forståelse for grenseflate kjemi og de relaterte konsepter: forskjellige overflater og grenseflater og realterte fenomener som overflate spenning, adsorpsjon, monolayers og film, væske grenseflater og membraner, selv aggregering (self assembly).

Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studentene kunne: - kunnskap om grenseflate fenomener i vann. - kunnskap om måle metoder som brukes i grenseflate. - bedre forståelse av partikkel oppførselen i vann. - forståelsen av prinsipper for adsorpsjon og aggregering og film dannelsen. - prinsipper grenseflate termodynamikk. Etter å ha fullført dette kurset skal en ha nok kompetanse til å gå videre med studier i fag som krever grenseflatekjemi.

Innhold

Emnet skal gi forståelse for grenseflate kjemi og de relaterte konsepter: forskjellige overflater og grenseflater og realterte fenomener som overflate spenning, adsorpsjon, monolayers og film, væske grenseflater og membraner, selv aggregering (self assembly). Også målemetoder for fenomener på overflate og grenseflate. Og introduksjon til biologisk grenseflate.

Forkunnskapskrav

KJE150 Generell kjemi
Generell kjemi (f.eks. KJE150 Generell kjemi)

Anbefalte forkunnskaper

MLJ500 Vannkjemi
MLJ500 eller tilsvarende.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/13 timerA - FSpesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Faglærer
Emil Lindback , Ljupcho Pejov
Emneansvarlig
Roald Kommedal
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer per uke med forelesninger samt oppgaver etter hvert kapittel i pensumet.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020