MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Ved fullført kurs skal studenten kjenne prinsippene for ulike rensemetoder for avløpsvann samt å kunne dimensjonere og analysere mekaniske, kjemiske og biologiske renseprosesser.

Læringsutbytte

Studenten skal kjenne prinsippene for mekaniske, kjemiske og biologiske renseprosesser for rensing av ulike typer avløpsvann. Studenten skal kunne gjennomføre laboratorieanalyser av de vanligste parametere knyttet til rensing av avløpsvann (SS, KOF, BOF, N, P) og gjennomføre enkle laboratorietester for karakterisering og rensing av avløpsvann. Videre skal studentene kunne dimensjonere og designe rensetekniske enhetsprosesser basert på masse- og energibalanser, inkludert steady state modellering.

Innhold

Kurset gir en innføring i biologiske, kjemiske og mekaniske metoder for rensing av avløpsvann fra husholdninger, industri og akvakulturanlegg. Gjennom forelesninger, regneoppgaver og laboratoriekurs gis studentene videregående kunnskap for dimensjonering og drift av mekaniske, kjemiske og biologiske anlegg for primær, sekundær og tertiærrensing gjennom analyser basert på kontinuitetsprinsipet.

Forkunnskapskrav

MLJ530 Miljøprosess analyse

Anbefalte forkunnskaper

MLJ520 Miljømikrobiologi

Eksamen/vurdering

Rapporter og skriftlige eksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig underveiseksamen30/1002 timerA - FGodkjent kalkulator.
Skriftlig slutteksamen50/1004 timerA - FGodkjent kalkulator.
Laboratorierapporter20/100 A - F
Faglærer beregner karakter. Skriftlig underveiseksamen teller 30% og avsluttende skriftlig eksamen teller 50%. Laboratorierapportene teller 20%. Både laboratorierapportene og avsluttende skriftlig eksamen må ha karakter (E eller bedre) for at emnet skal bedømmes som bestått.
Dersom en deleksamen eller laboratorieøving vurderes til ikke bestått, kan den tas om igjen i neste ordinære undervisningstermin for emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roald Kommedal
Ansvarlig laboratorieøvelser
Hans Kristian Brekken
Faglærer
Ilke Pala Ozkok
Veileder
Liv Margareth Aksland
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

5 timer forelesninger per uke og 24 timer med laboratorieøvelser. Oppgaveregning og selvstudier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Renseteknikk (MET180_1) 10
Renseteknikk (BIK100_1) 10
Renseteknikk (TE0190_2) 6
Renseteknikk (TE0190_1) 10
Renseteknikk (TE0190_A) 6
Vann- og avløpsvannsrensing (MLJ610_1) 5

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Metcalf and Eddy: Wastewater engineering, treatment and reuse. Biological Wastewater Treatment; Principles, Modeling and Design. Edited by Mogens Henze, Mark C. M. van Loosdrecht, George A. Ekama, Damir Brdjanovic, IWA Publishing, 2008


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.01.2020