MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Instrumentell analytisk kjemi anvendt i kjemisk og miljøteknologisk forskning.

Læringsutbytte

Kandidatene skal ha detaljert kunnskap om instrumentell analytisk kjemi anvendt i kjemisk og miljøteknologisk forskning. Studenten skal kunne prinsipper for funksjon og anvendelse av sentrale analytiske tilnærminger (kromatografi, spektrometri, samt prøvepreparering og dataanalyse) sentrale i eget forskningsfelt. Videre skal studenten selvstendig kunne anvende utvalgte teknikker aktuelle for egen forskning og dokumentere generell analytisk kompetanse på PhD nivå.

Innhold

Det teoretiske fundament for utvalgte instrumentelle analytiske teknikker i kromatografi og spektrometri blir studert. En utvalgt teknikk skal beskrives teoretisk, og etableres på et adekvat instrument, inkludert teknikk for opparbeiding av prøvene (prøvepreparering). Dette inkluderer metodologisk utvikling, kalibrering og verifisering.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp til PhD innen Kjemi og Biovitenskap

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektrapport1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roald Kommedal
Faglærer
Krista Michelle Kaster , Einar Bakstad, Magne Olav Sydnes , Steinar Sanni , Malcolm Andrew Kelland , Kåre Bredeli Jørgensen , Torleiv Bilstad
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Kollokvier og prosjektarbeid

Åpent for

Kun åpent for PhD-studenter ved kjemi og miljøgruppen ved IMN

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.08.2020