MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet inneholder opplæring i avansert litteratursøk innen organisk kjemi og gir et dypdykk i litteraturen på et spisset tema relevant for PhD-studiet. Kandidaten skal identifisere forskningsfronten og gi en kritisk sammenfatning av relevant litteratur innen temaet.

Læringsutbytte

Kandidaten vil mestre avansert litteratursøking i spesialdatabaser, kritisk lesning, og sammenstilling av forskjellige kilder, vitenskapelig bruk av referanser og krav til vitenskapelig publisering; og oppnå dyp og aktiv kunnskap om forskningsfronten på det utvalgte tema.

Innhold

Faget består av søking etter relevant litteratur, sammenstilling av data fra forskningsartikler og skriving av rapport i form av en review-artikkel.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter god kunnskap i organisk kjemi.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende hovedfag/master i organisk kjemi.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport1/1 Bestått - Ikke beståttAlle.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kåre Bredeli Jørgensen
Faglærer
Magne Olav Sydnes
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Kollokvier, ledet selvstudium.

Åpent for

Kandidater opptatt på PhD-studiet i kjemi og biovitenskap.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 07.07.2020