MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet Miljøvitenskap og Teknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet Miljøvitenskap og Teknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

I samsvar med opptakskrav til PhD innen Kjemi og Biovitenskap

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgaver og muntlig presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen1/2 Bestått - Ikke bestått
Prosjektoppgaver1/2 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roald Kommedal
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid pr uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av aktuell faglærer.

Åpent for

PhD program i Kjemi og Biovitenskap

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.08.2020