MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

MPR501 Music Production and Recording Research I

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Research project in music and sound1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Students are required to attend lectures, participate in ongoing classroom discussions, and complete a research project in their subject of interest.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mark William Drews

Arbeidsformer

Åpent for

Musikkproduksjon/opptaksteknikk - videreutdanning

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020