MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Sentrale temaer: En oversikt over elementmetoden-Matematisk bakgrunn-Lineært fjærelement-Stavelement-Fagverk-Bjelker-Rammer-Prinsippet om minimum potensiell energy for 1-D elementer-Elastisitetslikninger for 2-D og 3-D modeller-Prinsippet om minimum potensiell energy for 2-D og 3-D elementer-Elementanalyse for varmeledning. Modellering og analyse ved hjelp av dataprogrammer (MATLAB, CALFEM og ANSYS)

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått kurset skal studenten ha tilstrekkelig kunnskap og grunnleggende forståelse av elementmetoder. Studenten skal kunne definere enkle problemer for fagverk, rammer og todimensjonale elementer. Studenten får ferdigheter i løsning av maskintekniske problemer ved bruken av dataprogrammer i elementmetoden.

Innhold

Hovedtemaer omfatter: An Overview of the Finite Element Method- Mathematical Background- Linear Spring Elements-Bar Elements- Trusses- Beams- Frames- The principle of Minimum Potential Energy for 1-D Elements- Elasticity equations for 2-D and 3-D solids- The principle of Minimum Potential Energy for 2-D and 3-D elements- Finite Element modelling of Heat Transfer

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Fysikk, MAT200 Matematiske metoder 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen og prosjektarbeid1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Skriftlig eksamen (4 timer) og prosjektarbeid. Vekting: Skriftlig eksamen teller 7/10 og prosjektarbeid teller 3/10. Både prosjektarbeid og skriftlig eksamen må bestås for å emnet i sin helhet kan bestås.
Faglærer setter endelig karakter

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
For å få adgang til eksamen i emnet må 6 av totalt 7 obligatoriske øvinger være godkjent.
Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dimitrios Pavlou
Ansvarlig laboratorieøvelser
Adugna Deressa Akessa
Faglærer
Adugna Deressa Akessa
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

4 timer forelesning pr uke. 2 timer regneøvinger og prosjektarbeid i 4 uker med veileding i 2 timer per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Prosjektarbeidet utføres i grupper og karaktersettes.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Elementmetoder (BIM140_1) 5

Åpent for

Bachelor i ingeniørfag, maskin og bygg (konstruksjonsteknikk) på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Dimitrios G. Pavlou, Essentials of the Finite Element Method, 2015.
Støttelitteratur: 1.Hirpa Lemu: Introduction to Finite Element Methods (Compendium, INVIVO) 2.Daryl L. Logan, A First Course in the Finite Element Method, Jul 25, 2006. 3.O. C. Zienkiewicz and R. L. Taylor, The Finite Element Method Set, Sixth Ed., 2005. 4.J. N. Reddy, An Introduction to the Finite Element Method (Mcgraw Hill Series in Mechanical Engineering), Jan 11, 2005.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.01.2020