MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Sentrale temaer: En oversikt over elementmetoden-Matematisk bakgrunn-Lineært fjærelement-Stavelement-Fagverk-Bjelker-Rammer-Prinsippet om minimum potensiell energy for 1-D elementer-Elastisitetslikninger for 2-D og 3-D modeller-Prinsippet om minimum potensiell energy for 2-D og 3-D elementer-Elementanalyse for varmeledning. Modellering og analyse ved hjelp av dataprogrammer (MATLAB, CALFEM og ANSYS)

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått kurset skal studenten ha tilstrekkelig kunnskap og grunnleggende forståelse av elementmetoder. Studenten skal kunne definere enkle problemer for fagverk, rammer og todimensjonale elementer. Studenten får ferdigheter i løsning av maskintekniske problemer ved bruken av dataprogrammer i elementmetoden.

Innhold

Hovedtemaer omfatter: An Overview of the Finite Element Method- Mathematical Background- Linear Spring Elements-Bar Elements- Trusses- Beams- Frames- The principle of Minimum Potential Energy for 1-D Elements- Elasticity equations for 2-D and 3-D solids- The principle of Minimum Potential Energy for 2-D and 3-D elements- Finite Element modelling of Heat Transfer

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, MAT200 Matematiske metoder 2

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og prosjektarbeid
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen7/104 timerA - F
Prosjektarbeid3/10 A - F
Skriftlig eksamen (4 timer) og prosjektarbeid. Vekting: Skriftlig eksamen teller 7/10 og prosjektarbeid teller 3/10. Både prosjektarbeid og skriftlig eksamen må bestås for å emnet i sin helhet kan bestås.
Det arrangeres ikke ny eller utsatt eksamen for prosjektarbeidet. Dersom en student ikke består prosjektarbeidet, må hun/han ta denne delen på nytt neste gang emnet undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
For å få adgang til eksamen i emnet må 6 av totalt 7 obligatoriske øvinger være godkjent.
Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dimitrios Pavlou
Ansvarlig laboratorieøvelser
Adugna Deressa Akessa
Faglærer
Adugna Deressa Akessa
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

4 timer forelesning pr uke. 2 timer regneøvinger og prosjektarbeid i 4 uker med veileding i 2 timer per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Prosjektarbeidet utføres i grupper og karaktersettes.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Elementmetoder (BIM140_1) 5

Åpent for

Bachelor i ingeniørfag, maskin og bygg (konstruksjonsteknikk) på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 24.10.2020