MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Introduksjon til produksjon / produksjonsteknikk, statistisk prosesskontroll (SPC) og statistisk kvalitetskontroll (SQC) -metoder, lean-produksjon og Six Sigma, metrologi, subtraktiv produksjon [CAM, CAPP, GT, CNC-programmering - OKUMA og MAZATROL], additive layer manufacturing (grunnleggende 3D-printing og sveising av metall), Prosjektledelse Teknikker [Gantt-diagram, ressursnivellering, CPM, PERT & Crashing], Produksjons- og produksjonslinjer.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne lære:
  • Statistiske prosesser og kvalitetskontrollteknikker
  • Subtraktiv produksjonsteknikk
  • Datastøttet produksjon (CNC-programmering 'ISO and conversational', GT and CAPP)
  • Metrologi (bruk av koordinatmålemaskiner CMM og andre grunnleggende målingsteknikker)
  • Additive Layer Manufacturing (metall 3D-printing og mikrosveising) og sveisekvalitet løser
  • Kvantitativ ingeniørprosjektplanlegging, planlegging og kontroll
  • Lean Manufacturing prinsipper
  • Produksjons- og produksjonslinjeanalyse

Innhold

Introduksjon til produksjon / produksjonsteknikk, statistisk prosesskontroll (SPC) og statistisk kvalitetskontroll (SQC) -metoder, lean-produksjon og Six Sigma, Metrology [teoretiske og praktiske aspekter ved ingeniørmåling ved bruk av koordinatmålingsmaskiner (CMM)], subtraktiv produksjon [Metal skjæreprinsipper, skjæreverktøy og operasjoner, maskinering av økonomi, datastøttet produksjon (CAM) [Group Technology (GT) og datamaskinstøttet prosessplanlegging (CAPP)] og Computer Numerical Control (CNC): ISO-programmering og samtaleprogrammering (OKUMA og MAZATROL) ], additive manufacturing (metal 3D-Printing og grunnleggende sveising), Prosjektstyringsteknikker (Gantt-diagram, ressursutjevning, CPM, PERT & Crashing), Produksjons- og produksjonslinjer og linjebalansering.

Forkunnskapskrav

MSK210 Maskinkonstruksjon, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

MSK210 Maskinkonstruksjon
Grunnleggende kurs i statistikk og sannsynlighetsregning og maskinelementer

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

8 av 10 regneøvinger, 3 laboratorieøvinger, En verkstedøving
8 av 10 regneøvinger må være godkjent. Alle 3 laboratorieøvinger og 2- verkstedøvinger (additiv produksjon og CNC subtractive produksjon) må være godkjent

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Ansvarlig laboratorieøvelser
Jørgen Grønsund , Yaaseen Ahmad Amith , Emil Surnevik Kristiansen
Faglærer
Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger 4 t/uke, regneøvinger 2t/uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. 1 integrert obligatoriske laboratorieøvinger [additiv produksjon (metal 3D printing) og CNC subtraktiv produksjon, og CMM målinger].

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Produksjonsteknikk (BIM320_1) 10

Åpent for

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020