MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Emnet gir innføring i teori og bruk av skanning elektronmikroskop og transmisjonselektronmikroskop.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt emnet skal studentene:
  • kjenne til prinsippene for oppbygningen av elektronmikroskop, TEM og SEM
  • kjenne til linsefeil og linseoptikk
  • kjenne til signalene fra vekselvirkninger mellom innkommende elektron og et materiale
  • forstå hvordan ulike signaler kan anvendes for å få informasjon om et materiale
  • kjenne til grunnleggende tolkning av eksperimentelle data fra SEM og TEM
  • kunne vurdere om TEM eller SEM kan anvendes for et gitt materialproblem

Innhold

Kurset gir en innføring i teori og praktisk anvendelse av transmisjonselektronmikroskop (TEM) og scanning elektronmikroskopp (SEM) for karakterisering av materialers struktur. Kontrast, billeddannelse og ulike diffraksjonsteknikker blir behandlet. Likeledes teori og anvending av EDS-analyse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En muntlig prøve og en rapport1/1 A - F
Muntlig eksamen som utgjør 100% av karakter

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltagelse på laboratoriet
3 lab-rapporter som skal være godkjent for å få tilgang til eksamen. Rapportene og muntlig eksamen kan leveres på norsk eller engelsk ut ifra studentenes eget ønske.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Vidar Folke Hansen
Ansvarlig laboratorieøvelser
Mona Wetrhus Minde
Faglærer
Andreas Delimitis
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

2 forelesning hver uke i tillegg til laboratoriearbeid som blir holdt etter avtale. Obligatorisk deltagelse på laboratoriet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Elektronmikroskopi (MOA130_1) 5

Åpent for

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.02.2020