MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Grunnleggende teori, ulike typer korrosjon og bekjempelse av korrosjon blir omtalt. Overflate-kjemi, inhibitor og beleggteknologi samt vekst av sprekker i ulike miljø utgjør en stor del av innholdet samt ulike metoder for testing av korrosjonsmotstand.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten ha forståelse for:
- ulike korrosjonsformer
- hvordan disse kan stanses
- hvordan materialvalget kan bidra til å redusere problemet.

Innhold

Grunnleggende teori, ulike typer korrosjon og bekjempelse av korrosjon blir omtalt. Overflate-kjemi, inhibitor og beleggteknologi samt vekst av sprekker i ulike miljø utgjør en stor del av innholdet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/13 timerA - FEnkel kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Torfinn Havn
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

4 timer forelesning og øvinger pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Korrosjon (MOA160_1) 5

Åpent for

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020