MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Faget fokuserer på grunnleggende forståelse i prinsipper og anvendelse av dataassisterte teknikker i maskinteknisk fagfelt. Det starter med beskrivelse av matematiske grunnlag for geometrisk modellering og dekker de viktigste aktiviteter og prosesser et produkts livssyklus som for eksempel DAK/DAP software, optimalisering, additiv produksjon, modellering av mekaniske systemer, analyse av dynamiske systemer, prinsipper om fleksible tilvirkningssystemer, virtuelle tilvirkningssystemer, numerisk programmering (CNC). produksjons- og operasjonsplanlegging.

Læringsutbytte

Ved å ta dette faget er studenten forventet å få:
  • oversikt over de viktigste dataassisterte verktøy innen maskintekniske fagområde.
  • kunnskap om matematiske grunnlaget for diverse geometrisk modelleringsteknikker
  • videregående forståelse av konsepter innen design, produksjon, optimalisering, automatisering og prototyping (lagvis produksjon)
  • generell forståelse om samspillet mellom dataassisterte (CAE) verktøy produktdesign og produksjon
  • tilstrekkelig kompetanse i bruk av 3D modellerings verktøy, dataoverføring fra design til produksjon og additiv produksjonsteknologi.
  • generell forståelse om CNC systemer og diverse relevante programmeringsteknikker
  • kunnskap om anvendelse av CAE konsepter i produksjon av fristående produkter (f. eks. bil) og kontinuerlig produksjon (f. eks. olje og gass)
  • kunnskap om optimalisering av produktdesign og bruk av optimaliseringsverktøy som MATLAB.

Innhold

Introduksjon i dataassisterte teknikker i fagfeltet, prinsipper om geometrisk modellering, matematiske grunnlag for produktmodeller, eksempler på avanserte DAK/DAP programvarer, generering av 3D DAK (volum) modeller for friform objekter, introduksjon i hurtig prototyping og additiv produksjon(lagvis produksjon), virtuelle tilvirkningssystemer, optimalisering, modellering og analyse av mekanismer og flerkomponent ("multibody") dynamisk analyse, prosesskontroll, numerisk programmering (MAZATROL) for maskinering (CNC), CAM basert på STEP, produksjons- og operasjonsplanlegging.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap innen maskinkonstruksjon, DAK/DAP systemer, produksjons- og tilvirkningssystemer og anvendt matematikk. Kompetanse i bruk av MATLAB er en fordel.

Eksamen/vurdering

Prosjektarbeid og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektarbeid4/10 A - F
Skriftlig eksamen6/104 timerA - FGodkjent kalkulator.
Evalueringen har to deler: digitalt skriftlig eksamen på 4 timer og prosjektarbeid.
Vekting: skriftlig eksamen 6/10 og prosjektarbeid 4/10. Prosjektarbeidet presenteres i klassen.
For å få bestått karakter i faget, må begge deler være bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer , Presentasjon av prosjektarbeid
For å få adgang til den skriftlige delen av eksamen må studenten få minst 6 av 8 obligatoriske øvinger godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hirpa Gelgele Lemu
Faglærer
Hirpa Gelgele Lemu , Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Ansvarlig laboratorieøvelser
Adugna Deressa Akessa , Johan Andreas Håland Thorkaas , Emil Surnevik Kristiansen
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger (6 t/u) øvinger (2 t/u) og prosjektarbeid. De fleste øvinger og prosjetarbeid utføres ved hjelp av dataassisterte verktøy.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Dataassistert engineering (MOM380_1) 10

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. For studenter med bakgrunn i bachelor i ingeniørfag, maskin.

Emneevaluering

Skjer i følge universtitetets regler.

Litteratur

1. Lee, K., (2005), ‘Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Addison Wesley Longman Inc. (selected chapters)
2. Ibrahim Zeid (2005), Mastering CAD/CAM.n
3. Kuang-Hua Chang (2015), Design Theory and Methods using CAD/CAE
4. Rapael, B., and Smith, I.F.C, (2003), Fundamentals of Computer-Aided Engineering, John Wiley & Sons Ltd.(selected chapters)
5. Askin, R.G. and Standridge, C.R. (1993), Modeling and analysis of manufacturing systems, John Wiley & Sons, Inc. (selected chapters)
6. Groover, M.P., (2008), Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing, Pearson Education Inc. (selected chapters)
7. Xu, X., (2009), Integrating Advanced Computer-Aided Design, Manufacturing, and Numerical control: Principles and Implementations, Information Science Reference, Hershey - New York. (selected chapters)
8. Xu, X., Nee, A.Y.C., (2010), "Advanced Design and Manufacturing Based on STEP, Springer, Verlag London Limited. (selected chapters)
9. Diverse notater og publikasjoner.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.11.2019