MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig skoleeksamen, individuell hjemmeoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen5/104 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Skriftlig individuell hjemmeoppgave3/1014 dagerA - FAlle.
Muntlig eksamen2/10 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Framlegging av gruppearbeid, på oppgitt tema.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Svein Erik Tuastad
Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg

Arbeidsformer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Velferdsstatens profesjoner i kontekst (MSO121_1) 10
Velferdspolitikk og politisk teori (MSO121_2) 10
Velferdsstatens profesjoner i kontekst (MSO121_2) 20

Åpent for

Sosialfag - Masterstudium

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.09.2020