MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i deltids masterstudietstudiet. Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsakelig solospill. Det skal innstuderes et nytt repertoar/spilleliste for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer. Det skal normalt inneholde musikk fra flere stilarter. For klassisk skal det inkluderes minst ett samtidsmusikkverk. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse:
  • demonstrere formidlingsferdigheter, refleksjon og nyskaping og et selvstendig kunstnerisk uttrykk på høyt nivå


Kunnskaper:
  • demonstrere kunnskaper om metoder som fremmer egen faglig utvikling


Ferdigheter:
  • drive solistisk og kammermusikalsk konsertvirksomhet og formidle musikk i en offentlig kontekst

Innhold

Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsakelig solospill. Det skal innstuderes et nytt repertoar/spilleliste for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer. Det skal normalt inneholde musikk fra flere stilarter. For klassisk skal det inkluderes minst ett samtidsmusikkverk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hovedinstrument I - utøvende eksamen1/145 minutterBestått - Ikke bestått
Eksamen er egenprodusert offentlig konsert hvor kandidaten deltar med et omfang på mellom 35 og 45 minutter (klassisk: 1/3 kammermusikk). Intern sensur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Se repertoarkrav spesifisert i årsplaner for det enkelte instrument. For å kunne melde seg opp til eksamen i emnet kreves det i tillegg til pålagte oppgaver tilstedeværelse i undervisningen. Det er obligatorisk fremmøteplikt i hh til IMDs bestemmelser.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olaf Eggestad , Morten Schjelderup Wensberg , Thomas Eide Torstrup , Stein Inge Brækhus , Harald Eikaas
Hovedinstrument
Tor Yttredal , Wayne Thomas Brasel , Carole Marie Harris, Stein Inge Brækhus
Veileder
Per Zanussi
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Rønnaug Rummelhoff Bakke

Arbeidsformer

Individuell undervisning og veiledning av hovedinstrumentlærer og evt. akkompagnatør.

Åpent for

Utøvende musikk, masterprogram på deltid

Litteratur

Hver student må utarbeide egen repertoar/spilleliste i samarbeid med hovedinstrumentlærer. Innlevering av godkjente og signerte repertoarlister skjer i henholdt til utlyst frist i vårsemesteret.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.01.2020