MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i deltids masterstudietstudiet. Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsakelig solospill. Det skal innstuderes et nytt repertoar/spilleliste for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer. Det skal normalt inneholde musikk fra flere stilarter. For klassisk skal det inkluderes minst ett samtidsmusikkverk. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • demonstrere formidlingsferdigheter, refleksjon og nyskaping og et selvstendig kunstnerisk uttrykk på høyt nivå

Kunnskaper:
  • demonstrere kunnskaper om metoder som fremmer egen faglig utvikling

Ferdigheter:
  • drive solistisk og kammermusikalsk konsertvirksomhet og formidle musikk i en offentlig kontekst

Innhold

Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsakelig solospill. Det skal innstuderes et nytt repertoar/spilleliste for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer. Det skal normalt inneholde musikk fra flere stilarter. For klassisk skal det inkluderes minst ett samtidsmusikkverk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hovedinstrument I - utøvende eksamen1/145 minutterBestått - Ikke bestått
Eksamen er egenprodusert offentlig konsert hvor kandidaten deltar med et omfang på mellom 35 og 45 minutter (klassisk: 1/3 kammermusikk). Intern sensur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Se repertoarkrav spesifisert i årsplaner for det enkelte instrument. For å kunne melde seg opp til eksamen i emnet kreves det i tillegg til pålagte oppgaver tilstedeværelse i undervisningen. Det er obligatorisk fremmøteplikt i hh til IMDs bestemmelser.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas , Thomas Eide Torstrup , Stein Inge Brækhus
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Individuell undervisning og veiledning av hovedinstrumentlærer og evt. akkompagnatør.

Åpent for

Utøvende musikk, masterprogram på deltid

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 01.10.2020