MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Kurset omhandler tilstandsovervåkning av dynamiske maskiner og statisk mekanisk utstyr ved bruk av avanserte følere og analyseverktøy. Videre diskuteres tilstandsovervåkning som en del av en prediktivt vedlikeholdsstrategi (tilstandsbasert vedlikehold). Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri.

Læringsutbytte

Kurset skal gi studenten en grunnlegende forståelse for styring av prediktivt vedlikehold, samt forståelse for grunnleggende prinsipper og metoder brukt i tilstandsovervåkning av roterende maskiner, rør, trykktanker og bærekonstruksjoner.

Innhold


Tilstandsovervåkingen sin plass i vedlikeholdstrategien, prinsipper for tilstandsovervåking, og etablering av prediktivt vedlikeholdsprogram.

Introduksjon til overvåkingsmetoder: vibrasjon, ultralyd, termodynamisk, smøreolje analyse og ikke destruktive testmetoder som f.eks. magnetpulverprøving, potensialfallmetoder, virvelstrøm, ultralyd, og radiografi.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave og en muntlig fremføring
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave (gruppeoppgave 3-5 studenter) 1/1 A - F
Muntlig fremføring0/1 Bestått - Ikke bestått
Karakter i prosjektoppgaven teller 100%. Muntlig presentasjon vurderes Bestått/Ikke bestått. Begge deler må være bestått for å få bestått på emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse på gjesteforelesning, 3 labøvelser, bedriftsbesøk
Laboratorieøvelser (3), bedriftsbesøk og gjesteforelesninger er obligatorisk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Idriss El-Thalji
Faglærer
Idriss El-Thalji
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektoppgave, laboratorieøvelser, bedriftsbesøk, gjesteforelesninger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Tilstandsovervåking og styring (MOM350_1) 5

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/ eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Kompendium i tilstandsovervåkning og styring, utvalgte bøker og artikler.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.10.2018