MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Faget er basert på både en teoretisk tilnærming til teknologisk innovasjon og entreprenørskap, og en praktisk bruk av denne kunnskapen gjennom case studier. Innovasjonsdelen er organisert rundt identifisering av og evaluering av muligheter for innovasjon. Entreprenørskapsdelen er sentrert rundt de ferdigheter og kunnskaper som er nødvendig for å sette opp et teknologiselskap gjennom fokusering på business planen.

Læringsutbytte

Faget skal gi studentene en forståelse av det teoretiske grunnlaget og den praktiske bruken innen området teknologisk innovasjon og entreprenørskap. Etter å ha tatt faget skal studentene mestre følgende:
Kunnskap
  • Forstå fundamentet og implikasjonene av dynamikken i innovasjon
  • Kunnskap om prosessene for formulering og implementering av innovasjonsstrategier
  • Forstå rolle til og prosessen til utvikling av industrielle rettigheter
  • Kunnskap om utvikling av teknologisk selskap

Ferdigheter
  • Evne til å identifisere og tolke teknologitrender
  • Identifisere potensielle kilder og områder for innovasjon
  • Identifisere muligheter, risiko og mulige konkurransefortrinn i formasjon av en ny business
  • Evne til å sette opp en business plan, inkludert de teknologiske, organisatoriske, finansielle og markedsmessige aspektene

Generell kompetanse
  • Evne til å tolke konkurransemiljøet og identifisere trender
  • Evne til å kombinere ferdigheter over flere disipliner

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Project report (group work) 1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk presentasjon fra alle gruppemedlemmer

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Knut Erik Bang
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger vil gis delvis online og delvis i auditoriet. Auditorie-forelesninger er begrenset til en gang i uken (2-4 timer). Det meste av pensum-forelesningene vil være tilgjengelig på universitetets læringsplattform som videoer.
Gjesteforelesninger med praktiske eksempler.
Et prosjekt i flere deler gjennomføres som gruppe arbeid. Dette er grunnlaget for karakteren
Forelesningene er på engelsk

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Entreprenørskap i teknologibedrifter (IND620_1) 5

Emneevaluering

Standard skjema og/eller diskusjon

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020