MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Prosjektemne for PhD-kandidater innen bygg- og offshorekonstruksjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltene bygg- og offshorekonstruksjoner. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Rapport og presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport1/2 Bestått - Ikke bestått
Presentasjon1/2 Bestått - Ikke bestått
Begge deler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jasna Bogunovic Jakobsen
Faglærer
Jonas Thor Snæbjörnsson , Kjell Tore Fosså , Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon , Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger/seminarer.

Åpent for

Studenter som er registrert på doktorgradsprogrammet innen relevant fagområde kan ta emnet.  

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.08.2020