MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Prosjektemne for PhD-kandidater innen bygg- og offshorekonstruksjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltene bygg- og offshorekonstruksjoner. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Rapport og presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport1/2 Bestått - Ikke bestått
Presentasjon1/2 Bestått - Ikke bestått
Begge deler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jasna Bogunovic Jakobsen
Faglærer
Jonas Thor Snæbjörnsson , Kjell Tore Fosså , Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger/seminarer.

Åpent for

Studenter som er registrert på doktorgradsprogrammet innen relevant fagområde kan ta emnet.  

Litteratur

Vil variere fra kandidat til kandidat.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.09.2019