MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet maskinteknikk og materialteknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Innhold

Innhold i emne defineres for kandidaten(e) og vil fokusere på temaer som er relevant til forskningsretningen i PhD studie.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Master i Konstruksjoner og Materialer, fordypning maskinkonstruksjoner.

Eksamen/vurdering

Rapport og presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport1/2 Bestått - Ikke bestått
Presentasjon1/2 Bestått - Ikke bestått
Begge deler må være bestått for å få bestått i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dimitrios Pavlou , Ove Mikkelsen , Vidar Folke Hansen , Hirpa Gelgele Lemu , Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Emne undervises med selvstudie på utvalgte temaer i form av seminarer, presentasjoner of prosjektarbeid.

Åpent for

Studenter som er registrert på doktorgradsprogrammet innen relevant fagområde kan ta emnet.  

Emneevaluering

Skjema og/eller diskusjon etter gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Vil variere fra kandidat til kandidat.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.09.2019