MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet vil inneholde et totrinns læreprosess som dekker temaer på avansert nivå innen fagfeltet industriell teknologi og driftsledelse.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område. Kandidaten kan gi omfattende analyser, diskutere og reflektere over det angitte temaet innen hans eller hennes PhD område, og skal videre kunne utføre grundig forskning og utvikling innenfor sitt interessefelt og PhD område.

Innhold

Emnet vil inneholde et totrinns læreprosess som dekker temaer på avansert nivå innen fagfeltet industriell teknologi og driftsledelse. Første trinn omhandler analyser, vurderinger og refleksjoner av ledende forskningsarbeid innenfor det spesifikke fagfeltet. Andre trinn vil inkludere og knytte disse elementene til studentenes eget PhD-arbeid og ha fokus på å anvende prinsippene og perspektivene til å forme FoU-prosessen. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område. Kurset vil ha relevante artikler og bøker på det valgte emnet/temaet. Kurset vil være strømlinjeformet av hensyn til omfanget PhDprosjektet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Rapport og presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport1/2 Bestått - Ikke bestått
Presentasjon1/2 Bestått - Ikke bestått
Rapport og Individuell presentasjon basert på vurdering av andres arbeider og egne ideer.

Fagperson(er)

Faglærer
Idriss El-Thalji
Emneansvarlig
Jayantha Prasanna Liyanage
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Utvalgte forelesninger/seminarer og gruppearbeid/individuelt arbeid hvor refleksjoner, kritikk og argumentasjon inngår.

Åpent for

Emnet er åpent for studenter som er registrert på doktorgradsprogrammet.

Emneevaluering

Skjema og/eller diskusjon etter gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.08.2020