MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet marin- og undervannsteknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet marin- og undervannsteknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Master in Offshore Technology, Marine and Subsea Technology.

Eksamen/vurdering

Rapport og presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport1/2 Bestått - Ikke bestått
Presentasjon1/2 Bestått - Ikke bestått
Begge deler må være bestått for å få bestått i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Muk Chen Ong
Faglærer
Sverre Kristian Haver , Daniel Nalliah Karunakaran , Jasna Bogunovic Jakobsen , Ove Tobias Gudmestad
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger/seminarer.

Åpent for

Doktorgradsnivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. For kandidater med relevant bakgrunn i marin og offshoreteknologi

Emneevaluering

Skjema og/eller diskusjon etter gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.08.2020