MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Boreprosessen, fra selve boringa med utstyr, til sementering av foringsrør og sikring mot uhell som Blow-out. Det legges spesiell vekt på dimensjonsberegning av borestreng, dyser, slampumper og foringsrør.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten kunne:
  • Forstå og beskrive virkemåte av det viktigste utstyret på og over boredekket, samt i borestrengen; spesielt heisespill, slampumper, borekroner av forskjellige typer, slammotor, jar og nedihulls måleutstyr.
  • Kjenne til boreslam og sement, spesielt strømningsegenskapene til disse, kunne beregne trykktap ved strømning, og vite hvordan foringsrør sementeres.
  • For en gitt brønn og borekrone dimensjonere og beregne styrken av en gitt borestreng, dimensjonen på dyser i borekrona, og beregne oppsett av tilgjengelige slampumper.
  • Kjenne til og bruke de viktigste begrepene om bergartene en borer i, spesielt overlagrings- frakturerings og pore-trykk, samt ut fra disse bestemme foringsrørprogram og dimensjonere foringsrørene.
  • Kjenne til problemer med kick og blow-out og sikringsutstyr som brukes, samt beregne hvordan en sikrest kan komme ut av en kick-situasjon.

Innhold

Boreprosessen, fra selve boringa med utstyr, til dimensjonering og sementering av foringsrør og sikring mot uhell som Blow-out. Det legges spesiell vekt på dimensjonsberegning av borestreng, dyser, slampumper og foringsrør.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunneleggende kunnskaper i matematikk, mekanikk og fysikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Godkjente tabeller.
Godkjente tabeller deles ut på eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

4 obligatoriske innleveringer

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mohsen Assadi

Arbeidsformer

Forelesning (på engelsk) og selvstudium. Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Boring (BIP180_1) 10
Boring for geovitenskap (BPG170_1) 5
Boring for geovitenskap (BIP350_1) 5

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Standard UiS prosedyrer

Litteratur

Kompendium i boring "Introduction to drilling in the petroleum industry", (PDF på Canvas, Engelska), internett, Canvas


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.01.2020