MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og definisjoner som anvendes innen reservoarteknikk. Studentene vil etter endt kurs ha god forståelse av PVT egenskaper og faseoppførsel til reservoarfluider. Analytiske beregninger for separatorer, av en- og tofase strøm i porøse medier, materialbalanse for olje- gassreservoar, trykktesting i brønn vil bli gjennomgått.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten sitte igjen med følgende:
Kunnskaper:
Studenten skal etter endt kurs ha kunnskaper om begreper og definisjoner som anvendes innen reservoarteknikk. Studenten skal kunne karakterisere ulike reservoarfluider, og ha et godt innblikk i de parameterne som dikterer fluidstrømning i reservoaret.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne bruke materialbalanse i utvinningsberegninger, samt bruke Buckley-Leverett teorien for å beregne oljeproduksjon ved vannflømming av reservoaret.
Etter endt laboratoriekurs skal studenten ha enkle praktiske ferdigheter og innblikk i hvordan bestemme petrofysiske egenskaper som porøsitet, permeabilitet og kapillærtrykk, samt hvordan formidle resultatene ved rapportering.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne tolke eksperimentelle analyseresultater og kunne ekstrahere ut nødvendige data for å gjøre utvinningsberegninger.
Teoretisk kunnskap skal kunne anvendes på laboratoriet i samarbeid med medstudenter.

Innhold

PVT egenskaper av reservoar fluider, Faseoppførsel, Separatorberegninger, Gjenvinningsberegninger fra gass reservoarer, Petrofysikk, Porøsitet, Permeabilitet, Metninger, Kapillartrykk, Relative permeabiliteter, Fuktpreferanse, Kompressibilitet, Materialbalanse for oljereservoarer, Trykktestanalyse, Flerfasestrøm (Buckley-Leverett, Trykkpotensial, Koning (Gass, vann, og samtidig gass-vann), Regneoppgaver, Laboratoriekurs

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FEnkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratoriekurs, 3 obligatoriske oppgaver
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget
3 obligatoriske oppgaver må være godkjent.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser
Andrianifaliana Herimonja Rabenjafimanantsoa
Emneansvarlig
Tina Puntervold
Faglærer
Aksel Hiorth
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Forelesninger, Oppgaveløsing og laboratorieundervisning

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Reservoarteknikk (BIP140_1) 10

Åpent for

Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS rutiner

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 02.07.2020