MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Kursets første del etablerer det geomekaniske og det rørmekaniske grunnlaget for brønndesign. Den andre delen går gjennom designmetodikk og eksempler på brønndesign.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studenten
  • Ha kunnskap om mekanikk for rør samt porøse medier.
  • Kunne grunnleggjande brønnplanleggjing.
  • Kunne utføre nødvendige design-utregninger.

Innhold

Første del av kurset dekker bergmekanikk som metodebasis, bruddteorier og spenningsanalyse av porøse medier. Videre anvendes disse metodene til å analysere problemer innen borehullsstabilitet som frakturering og kollaps av borehull. En del rørmekanikk dekkes også samt etablering av metoder til å ivareta oppdriftskrefene i brønnene. Andre del av kurset går på design av olje og gassbrønner. Her vil en definere metodebasis for design av boreslam, pumperater, optimalisering. Videre vil en etablere designparametre som frakturerings og kollaps kurver og definere annen sentral designbasis. En går gjennom to komplette brønndesign i detalj, først en havbunns produksjonsbrønn, deretter en HPHT brønn. Kurset avsluttes med gjennomgang av brønnfriksjon og mekanistisk analyse av fastkjørt borestreng.

Forkunnskapskrav

Ingen spesifikk

Anbefalte forkunnskaper

PET100 Boring

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Bernt Sigve Aadnøy

Arbeidsformer

Forelesning samt selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Brønnteknologi (MPE680_1) 10

Åpent for

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS prosedyre

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 05.06.2020