MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Innhold

For komplett emnebeskrivelse se engelsk versjon

Forkunnskapskrav

Må oppfylle kravet for opptak til to-årig master

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FStandard kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Steinar Evje
Faglærer
Tore Halsne Flåtten

Arbeidsformer

Klasseromsundervisning, dataøvelser, regneøvelser

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Computational Engineering, master
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS prosedyre

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.07.2020