MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Ha oversikt over de ulike fasene i en brønns livssyklus inkludert boring, komplettering, produksjon, og intervensjon.
Ha kunnskap om boringsutstyr og loggingsutstyr av brønner,
Være i stand til å utføre hydraulisk retninger, pulling kapasitet, mekansik friksjon og fraktureringstrykk.

Innhold

For komplette emnebeskrivelse se engelsk versjon.

Forkunnskapskrav

Må oppfylle kravet for opptak til master i petroleumsteknologi

Anbefalte forkunnskaper

Modern Well Design PET535

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mahmoud Khalifeh

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke delt på brønnintegritet og permanent P&A.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Brønnintervensjon og permanent plugging (PET605_1) 5

Emneevaluering

Standard UiS prosedyre

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 05.06.2020