MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Grunnleggende mellommolekylære krefter. Overflate krefter i kolloide systemer. Flytegenskaper til konsentrerte suspensjoner.

Læringsutbytte

Å gi studenten et inngående kjennskap til kolloide systemer og de overflatekrefter som influerer på systemenes fysiske oppførsel. Studenten skal kunne løse et aktuelt petroleumsrelatert problem gjennom å studere overflatekrefter til partikler som inngår i konsentrerte suspensjoner.

Innhold

Grunnleggende mellommolekylære krefter. Overflate krefter i kolloide systemer. Flytegenskaper til konsentrerte suspensjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave og en muntlig prøve1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mahmoud Khalifeh

Arbeidsformer

Ledet selvstudium. Kollokvier

Åpent for

Petroleumsteknologi - Ph.d.
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020