MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kjenne til og reflektere over innholdet i norske lærerplaner
 • kjenne til resultatene fra de store, internasjonale undersøkelsene med relevans for matematikk, samt nasjonale prøver
 • ha kunnskap om IKT i matematikkundervisningen, og kunne utnytte digitale og elektroniske ressurser
 • ha innsikt i elevaktive arbeidsformer i matematikk
 • ha kunnskap om ulike elevholdninger til matematikk
 • ha kunnskap om typiske misoppfatninger og faglige utfordringer for enkelte elevgrupper.

Ferdigheter
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kunne analysere læreplaner og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
 • kunne tilpasse lærestoff og undervisningsformer til ulike elevforutsetninger
 • kunne lede elever i et læringsfelleskap der bruk av varierte arbeidsmetoder fremmer elevens sosiale og faglige utvikling

Generell kompetanse
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kunne begrunne undervisning med grunnlag i aktuelle læreplaner.
 • Kunne reflektere over og delta i diskusjoner rundt faglige, fagdidaktiske og fagetiske utfordringer i matematikk.

Innhold

Emnet inneholder forhold knyttet til profesjonsutøvelsen som lærer i matematikk. Emnet gir studenten grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning i matematikk forankret i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jarle Sæbø
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie , Asta Midttun

Arbeidsformer

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020