MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen økonomisk-administrative fag med hovedfokus på videregående skole.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene
Kunnskaper
 • ha kunnskap om gjeldende læreplaner i økonomisk-administrative fag
 • ha kunnskap om forskjellige undervisningsmetoder i økonomisk-administrative fag
 • ha kunnskap om prinsippene for spesialundervisning og undervisningsdifferensiering
 • ha kunnskap om prinsippene for elevbedrift og partnerskapsavtaler

Ferdigheter
 • kunne utarbeide lokale læreplaner ut fra nasjonale kompetansemål i læreplanen og kunne omgjøre disse til praktiske og teoretiske undervisningsopplegg
 • kunne differensiere undervisningen med tanke på å gi elevene tilpasset opplæring
 • kunne integrere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen
 • kunne utarbeide vurderingssituasjoner
 • kunne orientere seg i opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven
 • kunne utarbeide og gjennomføre undervisningsopplegg i økonomisk-administrative fag
 • kunne drøfte og argumentere for valg av undervisningsopplegg og - metoder

Generell Kompetanse
 • kunne bruke strategier for lederstil, for å kunne forebygge og bearbeide konflikter og mobbing
 • kunne tilrettelegge undervisning til ulike elevforutsetninger

Forkunnskapskrav

Godkjente forkunnskaper i henhold til opptaksregler til PPU.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell hjemmeoppgave45/100 A - FAlle.
Muntlig eksamen55/10030 minutterA - F
Omfang på oppgaven: 3500 ord +/- 10 prosent.
Varighet på muntlig eksamen: Inntil 30 min.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Carl Gustav Johansson
Praksiskoordinator
Lene Båkind Sollie , Kristin Henanger Haugen
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.07.2020