MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet.

Læringsutbytte

Kjenne igjen, beskrive og skille ulike begreper, prinsipper og metoder innen risikoanalyse og risikostyring.

Innhold

I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet. Overraskelser og 'sorte svaner'.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.1)
Engelsk-norsk/norsk-engelsk nøkkelord-liste
Eksamen er digital (INSPERA)
1) Enkel godkjent kalkulator tillatt: Hewlett Packard HP30S, Casio FX-82, Texas Instruments TI-30, Citizen SR-270X

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Aven
Faglærer
Torbjørn Bjerga, Willy Solberg Røed , Roger Flage , Eirik Bjorheim Abrahamsen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

2 timer undervisning pr uke, på engelsk

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risikoanalyse og -styring (MOS210_1) 10
Foundations of risk analysis and governance (RAG500_1) 5
Risikobasert styring (SAM510_1) 5

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Utvalgte deler av:
Aven, T. (2015) Risk Analysis. Wiley 2. edition
Aven, T. (2014) Risk, surprises and black swans, Routledge
+ all notes and problems presented.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.01.2020