MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet.

Læringsutbytte

Kjenne igjen, beskrive og skille ulike begreper, prinsipper og metoder innen risikoanalyse og risikostyring.

Innhold

I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet. Overraskelser og 'sorte svaner'.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.1)
Engelsk-norsk/norsk-engelsk nøkkelord-liste
Eksamen er digital (INSPERA)
1) Enkel godkjent kalkulator tillatt: Hewlett Packard HP30S, Casio FX-82, Texas Instruments TI-30, Citizen SR-270X

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Aven
Faglærer
Kjartan Bjørnsen, Anders Jensen , Willy Solberg Røed , Roger Flage , Eirik Bjorheim Abrahamsen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

2 timer undervisning pr uke, på engelsk

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risikoanalyse og -styring (MOS210_1) 10
Foundations of risk analysis and governance (RAG500_1) 5
Risikobasert styring (SAM510_1) 5

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme
Byplanlegging - Master
Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020