MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset introduserer sentrale begreper og grunnleggende analyseteknikker innen pålitelighetsanalyse.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om teorien bak praktisk anvendte pålitelighetsanalyseteknikker samt grunnleggende metoder i pålitelighetsanalyse.

Innhold

Kurset introduserer sentrale begreper og grunnleggende analyseteknikker innen pålitelighetsanalyse. Tema som omhandles i kurset er blant annet: Sannsynlighetsteoretisk fundament for risiko og pålitelighetsanalyser. Beregning av systempålitelighet for binære og multinære systemer. Optimalisering av pålitelighet og vedlikeholdsstrategier. Statistisk analyse av pålitelighetsdata av både reparerbare og ikke- reparerbare systemer. Innføring i Bayesianske metoder for analyse av pålitelighetsdata.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

STA500 Sannsynlighetsregning og statistikk 2, STA510 Statistisk modellering og simulering

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jon Tømmerås Selvik
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

ca 3 timer forelesninger pr uke. Forelesninger på engelsk

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Pålitelighetsanalyse (MOS190_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Datateknologi - Master program
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020