MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I kurset gjennomgås en del grunnleggende prinsipper for analyse av pålitelighet og risiko. Temaer som tas opp er blant annet: Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan forstå og bruke modeller? Hvordan forstå og bruke parametriske sannsynlighetsfordelinger? Hvordan bruke analysene i beslutningsprosessen? Kurset vil ta utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker i fagområdet, og emner som blir gjennomgått i kurset vil kunne variere. Kurset vil ha seminarform, der studentene skal legge fram og drøfte problemstillinger knyttet til innholdet i utvalgte artikler. Kurset omfatter utarbeiding, presentasjon og forsvar av skriftlig oppgavesvar, og deltaking i diskusjoner under seminarmøtene.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kandidaten ha solid innsikt i fundamentale problemstillinger innenfor risikoanalyse, som nevnt under «Innhold», og kunne reflektere over disse ut fra et forskerperspektiv.

Innhold

I kurset gjennomgås en del grunnleggende prinsipper for analyse og styring av risiko. Temaer som tas opp er blant annet: Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan forstå og bruke modeller? Hvordan forstå og bruke parametriske sannsynlighetsfordelinger? Hvordan bruke analysene i beslutningsprosessen? Kurset vil ta utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker i fagområdet, og emner som blir gjennomgått i kurset vil kunne variere. Kurset vil ha seminarform, der studentene skal legge fram og drøfte problemstillinger knyttet til innholdet i utvalgte artikler. Kurset omfatter utarbeiding, presentasjon og forsvar av skriftlig oppgavesvar, og deltaking i diskusjoner under seminarmøtene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MOS210 Risikoanalyse og -styring, RIS500 Risikoanalyse og -styring

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport(er)1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjoner

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Aven
Faglærer
Roger Flage , Eirik Bjorheim Abrahamsen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Veiledning, presentasjoner, kritikk.

Åpent for

PhD studieprogram

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 02.07.2020