MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I kurset gjennomgås en del grunnleggende prinsipper for analyse av pålitelighet og risiko. Temaer som tas opp er blant annet: Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan forstå og bruke modeller? Hvordan forstå og bruke parametriske sannsynlighetsfordelinger? Hvordan bruke analysene i beslutningsprosessen? Kurset vil ta utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker i fagområdet, og emner som blir gjennomgått i kurset vil kunne variere. Kurset vil ha seminarform, der studentene skal legge fram og drøfte problemstillinger knyttet til innholdet i utvalgte artikler. Kurset omfatter utarbeiding, presentasjon og forsvar av skriftlig oppgavesvar, og deltaking i diskusjoner under seminarmøtene.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kandidaten ha solid innsikt i fundamentale problemstillinger innenfor risikoanalyse, som nevnt under «Innhold», og kunne reflektere over disse ut fra et forskerperspektiv.

Innhold

I kurset gjennomgås en del grunnleggende prinsipper for analyse og styring av risiko. Temaer som tas opp er blant annet: Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan forstå og bruke modeller? Hvordan forstå og bruke parametriske sannsynlighetsfordelinger? Hvordan bruke analysene i beslutningsprosessen? Kurset vil ta utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker i fagområdet, og emner som blir gjennomgått i kurset vil kunne variere. Kurset vil ha seminarform, der studentene skal legge fram og drøfte problemstillinger knyttet til innholdet i utvalgte artikler. Kurset omfatter utarbeiding, presentasjon og forsvar av skriftlig oppgavesvar, og deltaking i diskusjoner under seminarmøtene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MOS210 Risikoanalyse og -styring, RIS500 Risikoanalyse og -styring

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport(er)1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjoner

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Aven
Faglærer
Roger Flage , Eirik Bjorheim Abrahamsen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Veiledning, presentasjoner, kritikk.

Åpent for

PhD studieprogram

Litteratur

Utvalgte artikler og bøker relatert til fundamentale problemstillinger innenfor risikoanalyse, som nevnt under «Innhold».


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.01.2020