MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal man:
  • Kunne bruke ulike sannsynlighetsfordelinger
  • Ha grunnleggende kunnskap om ekstremverdistatistikk
  • Kjenne til sannsynlighetsmaksimering og ha grunnleggende kunnskaper om estimering og konfidensintervaller
  • Ha grunnleggende kunnskaper om Bayesiansk statistikk
  • Kjenne til vanlige modeller for stokastiske prosesser
  • Kunne gjøre enkle beregninger for Poisson- og Markovprosesser, inkludert enkle kømodeller

Innhold

Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Minst 8 av 12 øvinger må være innlevert og godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Selland Kleppe
Faglærer
Tore Selland Kleppe
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer regnøvinger per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematisk statistikk og stokastiske prosesser A (MOT100_1) 7
Matematisk statistikk og stokastiske prosesser B (MOT110_1) 4
Matematisk statistikk (MOT150_1) 4
Matematisk statistikk for petroleum (MOT320_1) 4
Sannsynlighetsregning med statistikk 2 (MET270_1) 10
Stokastisk modellering (TE6517_1) 4
Stokastisk modellering (TE6517_A) 4

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Bachelorstudiet i matematikk og fysikk.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Walpole, Myers, Myers and Ye. "Probability and Statistics for Engineers and Scientists", 9th edition, Pearson.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.01.2020