MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Vitenskapsteorien vil bli gjennomgått, og det vil bli lagt vekt på å beskrive hvordan vitenskapelig kunnskap om naturen oppstår og at vår kunnskap om naturen har vært og er i utvikling. Det legges vekt på den kreative prosessen i forskningen. Strukturen til en vitenskapelig teori blir gjennomgått, og hvert av de elementene som inngår i strukturen (antagelser, utledninger, utsagn og testing), og sammenhengen mellom dem, blir grundig diskutert og illustrert med eksempler fra vitenskapens historie.
Etikkdelen av emnet vil omhandle tillempning av fundamentale etiske prinsipper på vitenskapelig aktivitet, herunder forebygging av plagiering og uredelighet innen forskning.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene kunne forstå naturvitenskapens egenart, og ha innsikt i at kunnskap om naturen er i utvikling (gjennom eksempler fra vitenskapens historie). De skal videre ha tilegnet seg innsikt i den kreative prosessen, som i sin tur vil øke studentenes egen evne til kreativ tenkning, dvs. evne til å nærme seg et problem med ulike innfallsvinkler. Studentene vil være i stand til å forstå grunnlaget for vitenskapelig uenighet og til å kunne bidra på en fruktbar måte i samfunnsdebatten.
Studenten skal videre:
  • beherske sitt fagområdes vitenskapsteori, problemstillinger og metoder (K1)
  • kunne identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet (G1)

Innhold

Vitenskapsteorien vil bli gjennomgått, og det vil bli lagt vekt på å beskrive hvordan vitenskapelig kunnskap om naturen oppstår og at vår kunnskap om naturen har vært og er i utvikling. Det legges vekt på den kreative prosessen i forskningen. Strukturen til en vitenskapelig teori blir gjennomgått, og hvert av de elementene som inngår i strukturen (antagelser, utledninger, utsagn og testing), og sammenhengen mellom dem, blir grundig diskutert og illustrert med eksempler fra vitenskapens historie.
Etikkdelen av emnet vil omhandle tillempning av fundamentale etiske prinsipper på vitenskapelig aktivitet, herunder forebygging av plagiering og uredelighet innen forskning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Per Arne Bjørkum
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Prosjektoppgave.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Litteratur

  1. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, by K. Popper. 608 pages.
  2. The Structure of Scientific Revolutions, T. Kuhn, 226 pages
  3. Utvalgte tekster innen forskningsetikk

Selected texts within research ethics


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.01.2020